Hrvatski glasnik, broj 79/80

Preplata na Hrvatski glasnik:

Vaše podatke možete poslati na

e-mail: hgd-kotor@t-com.me

fax:  +382 (0)32 304 233,

ili poštom na adresu:

Hrvatsko grañansko društvo Crne Gore,Zatvoreni bazen Škaljari

85330 Kotor:
1. Ime i prezime
2. Ulica i broj
3. Poštanski broj, grad, država
4. Telefon
5. kopiju uplatnice (za e-mail skeniranu):
UPLATA IZ CRNE GORE:

20 eura na žiro račun 520-361700-17 kod Hipotekarne banke
UPLATA IZ REPUBLIKE HRVATSKE:

200 kuna na kunski račun 2360000-1101667657

Zagrebačka banka dd, Poslovnica Dubrovnik Vukovarska 7,

20000 Dubrovnik
Za Europu:

30 eura -Beneficiary 59 : / ME25520042000000104966

(Acc. No IBAN)

Hrvatski gradjansko drustvo Crne Gore,

Zimski bazen Niksa Bucin

 Kotor

Account with 57a: HBBAMEPG (HIPOTEKARNABANKA AD PODGORICA)

Intermediary 56a: DEUTDEFF ( Deutsche Bank ag Frankfurt) EUR, USD

                                  
Kontakt telefoni: +382 (0)32 304 232

Postano u Aktivnosti HGD. Komentari isključeni za